Es dupliquen els naixements a Catalunya en 10 anys i s'endarrereix fins als 29 anys l'edat del primer part

En deu anys, entre el 1995 i el 2005, s'ha duplicat el nombre de naixements i alhora s'ha endarrerit cada cop més l'edat del primer part, fins al punt que ara la mitjana és de 29,4 anys, segons el mapa de natalitat del 2005 que ha divulgat avui l'Institut d'Estadística de Catalunya. Cal dir que, tot i que les dones catalanes cada cop són mares més tard, l'arribada de dones estrangeres ha contrarestat en certa manera aquesta mitjana. S'estima que la mitjana d'edat del primer part per a les dones de nacionalitat espanyola és de 31,5 anys, mentre que la de les estrangeres és de 28,4.
Es dupliquen els naixements a Catalunya en 10 anys i s'endarrereix fins als 29 anys l'edat del primer part
Barcelona

Es dupliquen els naixements a Catalunya en 10 anys i s'endarrereix fins als 29 anys l'edat del primer part

En deu anys, entre el 1995 i el 2005, s'ha duplicat el nombre de naixements i alhora s'ha endarrerit cada cop més l'edat del primer part, fins al punt que ara la mitjana és de 29,4 anys, segons el mapa de natalitat del 2005 que ha divulgat avui l'Institut d'Estadística de Catalunya. Cal dir que, tot i que les dones catalanes cada cop són mares més tard, l'arribada de dones estrangeres ha contrarestat en certa manera aquesta mitjana. S'estima que la mitjana d'edat del primer part per a les dones de nacionalitat espanyola és de 31,5 anys, mentre que la de les estrangeres és de 28,4.
Actualitzat
En aquests deu anys es va registrar un increment dels naixements del 3,7%, una xifra que s'interpreta com un pas més en la recuperació de la natalitat que s'ha anat registrant a Catalunya després del mínim històric del 1995.

Un altre fenomen curiós és l'increment de parts de dones d'entre 15 i 24 anys. Es tracta només d'un petit augment, però trenca la tendència de disminució de la fecunditat en edats joves que es registrava en les últimes dècades.

Entre el 1995 i el 2005 també ha canviat la nacionalitat dels pares. Actualment, un de cada quatre nens que neixen a Catalunya té un dels progenitors o tots dos de nacionalitat estrangera, un fenomen que és especialment destacable a les comarques gironines.

Territorialment, el Barcelonès és la comarca on hi ha hagut més naixements entre el 1995 i el 2005, tot i que en termes relatius és la que té un increment més baix, del 23,6%. L'Alt Penedès és la que ha tingut un creixement relatiu més alt, del 80,3%.