Entren en vigor les noves taxes judicials aprovades per la Generalitat

Entren en vigor les noves taxes judicials aprovades per la Generalitat, que gravaran diversos serveis per als ciutadans que facin ús de l'administració de justícia en l'àmbit civil i en el contenciós administratiu. Les taxes poden arribar fins a 120 euros per servei. Així, per exemple, caldrà pagar per interposar demandes de judicis ordinaris i per presentar sol·licituds de declaració de concursos, com també en els recursos d'apel·lació i de cassació. Queden exclosos d'aquestes taxes l'àmbit penal i la justícia gratuïta.
Entren en vigor les noves taxes judicials aprovades per la Generalitat
Barcelona

Entren en vigor les noves taxes judicials aprovades per la Generalitat

Entren en vigor les noves taxes judicials aprovades per la Generalitat, que gravaran diversos serveis per als ciutadans que facin ús de l'administració de justícia en l'àmbit civil i en el contenciós administratiu. Les taxes poden arribar fins a 120 euros per servei. Així, per exemple, caldrà pagar per interposar demandes de judicis ordinaris i per presentar sol·licituds de declaració de concursos, com també en els recursos d'apel·lació i de cassació. Queden exclosos d'aquestes taxes l'àmbit penal i la justícia gratuïta.
Redacció Actualitzat
Imatge d'arxiu de la Ciutat de la Justícia

Imatge d'arxiu de la Ciutat de la Justícia

També s'imposen taxes sobre l'aprofitament privat de béns que afectin el servei de l'administració de justícia. El govern vol destinar els ingressos d'aquestes taxes al finançament de les despeses de funcionament dels òrgans judicials.

A aquest gravamen se li sumarà l'anunciat pel ministre de Justícia, Alberto Ruíz-Gallardón, per la tardor, que preveu un sistema de taxes en la segona instància, pels àmbits civil, social i contenciós administratiu. L'advocacia catalana ha alertat d'aquesta doble imposició de taxes a Catalunya.