Entra en vigor la jubilació a la carta

Avui entra en vigor l'anomenada jubilació a la carta. El nou sistema pretén allargar la vida laboral dels treballadors i retardar l'edat real de jubilació, que ara és de 62 anys i mig. Els 65 anys continuarà sent l'edat legal per retirar-se. Endarrerir la jubilació sempre serà una decisió voluntària, tot i que hi haurà estímuls per als treballadors i per a les empreses.
Entra en vigor la jubilació a la carta
PENSIONS

Entra en vigor la jubilació a la carta

Avui entra en vigor l'anomenada jubilació a la carta. El nou sistema pretén allargar la vida laboral dels treballadors i retardar l'edat real de jubilació, que ara és de 62 anys i mig. Els 65 anys continuarà sent l'edat legal per retirar-se. Endarrerir la jubilació sempre serà una decisió voluntària, tot i que hi haurà estímuls per als treballadors i per a les empreses.
Actualitzat
Així, els treballadors fixos de més de 65 anys que hagin cotitzat un mínim de 35 anys, milloraran la pensió per cada any treballat de més i no hauran de pagar Seguretat Social. Els empresaris també pagaran menys cotitzacions. També es podrà donar el cas de persones que es jubilin i que comptabilitzin el cobrament de la pensió amb una feina a temps parcial. En aquest cas, la pensió serà proporcional a la jornada de treball. També s'amplien les prejubilacions. El dret a la jubilació anticipada s'estén, ara, a totes les persones de més de 61 anys que van començar a cotitzar després del gener del 1967. S'ha d'haver cotitzat 30 anys i estar com a mínim sis mesos a l'atur. A més, s'ha de poder demostrar que no es va deixar la feina de manera voluntària, sinó per acomiadament.