Entra en funcionament el nou sistema de gestió de la deixalleria de Vielha amb l'objectiu de reduir els residus

Entra en funcionament el nou sistema de gestió de la deixalleria de Vielha amb l'objectiu de reduir els residus

Entra en funcionament el nou sistema de gestió de la deixalleria de Vielha amb l'objectiu de reduir els residus

Actualitzat
Primer pla d'un dels contenidors de la deixalleria de Vielha. Imatge del 4 de juny del 2018. (horitzontal)

Primer pla d'un dels contenidors de la deixalleria de Vielha. Imatge del 4 de juny del 2018. (horitzontal)

ACN Vielha.-Amb la primera fase de la deixalleria de Vielha ja finalitzada s'ha posat en funcionament el nou sistema de gestió que implica cobrar els residus als industrials i als particulars que superin els 500 quilos de deixalles. Amb la posada en marxa d'aquest nou sistema es vol reduir els residus que es generen i els costos que el Conelh Generau d'Aran ha d'invertir anualment per aquest servei; uns 165.000 euros. El Govern aranès confia a reduir aquesta xifra en un 50%. Si un particular, durant un mes, no ha superat la quantitat de deixalles estipulada, no se li cobrarà però si supera aquesta xifra, se li aplicarà les taxes establertes. Aquesta nova deixalleria s'ha construït al mateix indret de l'anteriorment existent, que es va veure afectada per els aiguats de l'any 2013 a la Val d'Aran.

A partir d'ara, les persones que portin deixalles a la instal·lació de Vielha primer hauran de passar per oficines on se'ls s'identificarà i es pesarà la càrrega. Posteriorment, serà el mateix usuari acompanyat si és necessari d'un operari, qui dipositarà els residus en funció de la seva tipologia als diferents contenidors destinats a cadascuna de les classes de residus admesos a la planta, o bé al cobert específic per a residus especials.El síndic d'Aran, Carles Barrera, ha explicat que a Bossòst hi ha un abocador de runes on han d'anar els industrials, però aquells que per estalviar-se el trajecte porten les deixalles a Vielha se'ls aplicarà la taxa corresponent al pes del producte que hi porten. Barrera ha afegit que entre un 60 i 70% dels residus que van a parar a la deixalleria de Vielha són produïts per industrials i per aquest motiu, pensa que el cost la d'afrontar l'industrial i no els pressupostos del Govern aranès.La nova deixalleria disposa d'un espai pavimentat on hi ha una plataforma a una alçada superior amb molls de descàrrega, per facilitar l'accés dels usuaris als contenidors i també disposa d'un espai cobert per l'emmagatzematge dels residus especials.La zona de contenidors en molls de descàrrega compta amb contenidors específics per a reciclatge de materials procedents de recollida selectiva de fusta, de vidre, de tèxtils, de ferralla, de plàstics i de residus voluminosos com fusta o mobles. La nova deixalleria disposa d'una zona coberta de residus especials, com són residus tòxics i perillosos per a la salut de les persones i el medi.Aquesta deixalleria és de fàcil accés i amb la capacitat necessària per satisfer la demanda dels usuaris, ha dit el síndic d'Aran, Carles Barrera. Serà doncs, un espai dedicat a la recollida ordenada i classificada dels residus urbans: ordinaris, voluminosos, verds o especials i la vegada servirà per donar sortida als residus que no tenen un circuit de reciclatge específic a l'abast dels ciutadans.