Ensenyament aprova exigir el nivell C1 als professors interins que vulguin impartir llengües estrangeres

(ACN).- El Departament d'Ensenyament ha modificat els requisits exigits als professors adscrits a la borsa de treball per impartir classes de llengua estrangera (anglès, francès, alemany o italià), tant els que ja estan exercint com aquells que encara estan pendents de fer-ho. A partir de l'ordre aprovada el 20 de gener hauran acreditar el nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR). Fins ara podien fer classe amb el nivell B2. Això implica, prenent com a referència el marc de Cambridge, passar del First Certificate -o el nivell 5 de les escoles oficials d'idiomes- a l'Advanced. Estaran exclosos els docents que ja portin més de 36 mesos d'experiència ensenyant una llengua.
Ensenyament aprova exigir el nivell C1 als professors interins que vulguin impartir llengües estrangeres

Ensenyament aprova exigir el nivell C1 als professors interins que vulguin impartir llengües estrangeres

(ACN).- El Departament d'Ensenyament ha modificat els requisits exigits als professors adscrits a la borsa de treball per impartir classes de llengua estrangera (anglès, francès, alemany o italià), tant els que ja estan exercint com aquells que encara estan pendents de fer-ho. A partir de l'ordre aprovada el 20 de gener hauran acreditar el nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR). Fins ara podien fer classe amb el nivell B2. Això implica, prenent com a referència el marc de Cambridge, passar del First Certificate -o el nivell 5 de les escoles oficials d'idiomes- a l'Advanced. Estaran exclosos els docents que ja portin més de 36 mesos d'experiència ensenyant una llengua.