PSC

El mapa mostra la intensitat del vot per municipis. Els municipis amb el color més fosc són aquells on el partit ha obtingut un percentatge de vots més alt. Fes clic a sobre de cada municipi per consultar-ne els resultats electorals.

Es mostren els municipis en què el partit ha obtingut un major nombre de vots. Per accedir als resultats de cada municipi, fes clic al nom.

Es mostren els municipis en què el partit ha obtingut un major percentatge de vots. Per accedir als resultats de cada municipi, fes clic al nom.