RELACIONAT
La majoria d'estudiants d'ESO utilitzen tècniques d'estudi poc útils