RELACIONAT
Alvise Pérez votant al seu col·legi de Sevilla, aquest diumenge