RELACIONAT
Joel Muñoz, Oleks Selivanov i Germinal Romàs podrien acollir-se a la llei d'amnistia