RELACIONAT
Un bosc que s'està assecant per la falta d'aigua