RELACIONAT
La cap de tecnologia (CTO) d'Open AI, durant la presentació de GPT-4o