RELACIONAT
Ciutadans de Nova York saludant els dublinesos a través del portal