RELACIONAT
La Marta i l'Ariadna, mare i filla, a casa seva