RELACIONAT
Una persona fent servir el telèfon mòbil