RELACIONAT
Imatge del riu Ter a la capçalera del pantà de Sau a principis del mes d'abril