RELACIONAT
Les companyies opten per l'opció més prudent davant una possible interferència amb els aparells