RELACIONAT
Alguns dels espais que ara s'han posat a la venda (TOParquitectura/Jordi Romeu)