RELACIONAT
Imatge de la campanya que s'ha presentat per denunciar l'assetjament a persones amb discapcitat intel·lectual