RELACIONAT
Personal d'atenció al client en un "call center"