RELACIONAT
La personalització del contingut fa que l'experiència es transformi en addictiva