RELACIONAT
Dog i Robot, els dos protagonistes de "Robot dreams", de Pablo Berger