RELACIONAT
La sala de plens del Parlament Balear (Parlament IB)