RELACIONAT
Les empreses hauran de redactar contractes per escrit, independentment de la durada (iStock)