RELACIONAT
A Catalunya tres de cada deu docents treballen en centres on no se'ls avalua mai