RELACIONAT
El port d'Anvers és la principal porta de la droga a Europa