RELACIONAT
Exterior d'una Oficina de Treball de la Generalitat (ACN/Maria Alenyà i Ethan López)