RELACIONAT
Des de fa 20 anys, a la casa de Toni Mestres només  s'utilitza aigua de pluja