RELACIONAT
Primer pla del desguàs d'una pica, per on marxa l'aigua.