RELACIONAT
La taxa d'emancipació juvenil a Catalunya i el conjunt de l'Estat segueix molt per sota de la mitjana de la Unió Europea (iStock)