RELACIONAT
Són despeses que en aquell moment va assumir el client i que les sentències van dictaminar que les hauria d'haver pagat el banc