RELACIONAT
El gat Taters perseguint un làser, en el vídeo transmès des de la sonda Psyche (JPL/NASA)