RELACIONAT
L'Aran, amb el seu trofeu (Guillem Murgui)