RELACIONAT
Portugal ha fet un canvi en el sistema educatiu des de principis de l'any 2000