RELACIONAT
Molts dels edificis de la Franja de Gaza han quedat destruïts