RELACIONAT
Montserrat va ser l'escenari on el govern va fixar l'estratègia per aconseguir el traspàs de Rodalies