RELACIONAT
Les bateries de liti són les que fan servir els cotxes elèctrics (EPTV)