RELACIONAT
És important diferenciar entre la gana fisiològica i l'emocional (iStock/turk_stock_photographer)