RELACIONAT
Parlar amb el mans lliures és una manera de minimitzar l'exposició a les radiacions del mòbil