RELACIONAT
Si el català aconsegueix l'oficialitat a la UE, els eurodiputats podran utilitzar-lo en els plensrg