RELACIONAT
Què són els límits planetaris? El canvi climàtic només és un dels sis que ja hem traspassat