RELACIONAT
El vessament de combustible va provocar una catàstrofe de grans proporcions (Reuters)