RELACIONAT
Està previst que el 2024 estigui tot el túnel de l'L9 foradat