RELACIONAT
Exemplar de Xerces Blue (Glaucopsyche xerces)