RELACIONAT
En el 79% de les societats de les quals hi ha dades, les dones eren caçadores (iStock)