RELACIONAT
Cartells electorals: poc atrevits i amb referències a una Barcelona idealitzada