RELACIONAT
Una classe de la UPC sobre intel·ligència artificial (CCMA)