RELACIONAT
La precarietat i la falta d'habitatge de protecció oficial condemnen els joves