RELACIONAT
S'hi podran acollir alumnes universitaris i també de formació professional (iStock)