RELACIONAT
El pontífex s'adreça als fidels en la pregària de l'àngelus