RELACIONAT
La Sara té una cardiopatia congènita i necessita un trasplantament de cor (CCMA)